Skip to content
Aardingsunit GME
Voorkomt explosie tijdens verladen van
gevaarlijke vloeistoffen door aarden van tankwagen
explosiegevaar_transparant
Voordelen GME4
  • Veiliger door controleren van correcte aansluiting
  • Ononderbroken aarden en testen tijdens verlading
  • Robuuste constructie met Exd bescherming
  • Eenvoudig te installeren en service-vrij
  • Uitvoering met 1 of 2 klemmen beschikbaar
Explosiegevaar bij verladen van gevaarlijke stoffen

Door stromende vloeistoffen of droge bulkgoederen ontstaan verstoppingen in leidingwerk. Dit kan statische elektriciteit veroorzaken. Deze elektrische lading blijft op een object aanwezig totdat deze in contact komt met een geaard component.

Een ongecontroleerde ontlading kan leiden tot een gevaarlijke vonk. In combinatie met een ontvlambare damp resulteert dit in een explosie en vervolgens brand. Dit is een mogelijk scenario bij het laden/lossen van tankwagens.

Veilig verladen met aardingsunit GME4

De GME4 aardingsunit is speciaal ontworpen voor het afvoeren van elektrostatische lading tijdens het overbrengen van brandbare vloeistoffen met laadarmen. Het afvoeren geschiedt door het aarden van de tankwagen of treinwagon. Elektrostatische ontlading reduceert het risico van vonken en dus explosie.

Naast het aarden heeft de GME4 een unieke signaleringsfunctie: de unit geeft permissie tot verlading bij een correct aarding. Bij een incorrecte aansluiting blokkeert de GME4 het verladingsproces.

Back To Top